a樱花福精品利院入口

官方版购物网

搜索
确认
取消
官方网站手机国际商城

客厅灯_户外照明_悬挂灯_筒灯_吊灯
全部分类

吊灯 思蕴

二维码编码产品型号订货号灯头功率色温材料颜色产品尺寸适用面积DJ0212PAK401000PAK-DJ-E36-01-1E27-SW1×E2725W2700K铝亚光白φ350x15003-5㎡DJ0213PAK401000PAK-DJ-E36-02-1E27-KB1×E2725W2700K铝孔雀蓝φ350x15003-5㎡DJ0214PAK401000PAK-DJ-E36-03-1E27-SY1×
型号
型号
价格
价格
特点
特点
 平淡蕴藏机会,平淡蕴含希望。
应用
应用
餐厅、个性化照明场所
产品描述

二维码付款代码

物品类型

进货号

灯头

功效

色温

原材料

字体颜色

物品长宽比

符合绿地面积

DJ0212

PAK401000

PAK-DJ-E36-01-1E27-SW

1×E27

25W

2700K

亚光白

φ350x1500

3-5㎡

DJ0213

PAK401000

PAK-DJ-E36-02-1E27-KB

1×E27

25W

2700K

孔雀蓝

φ350x1500

3-5㎡

DJ0214

PAK401000

PAK-DJ-E36-03-1E27-SY

1×E27

25W

2700K

亚光黄

φ350x1500

3-5㎡

DJ0215

PAK401000

PAK-DJ-E36-04-1E27-SA

1×E27

25W

2700K

砂灰

φ350x1500

3-5㎡

DJ0216

PAK401000

PAK-DJ-E36-05-1E27-SW

1×E27

25W

2700K

亚光白

φ270x1500

3-5㎡

DJ0217

PAK401000

PAK-DJ-E36-06-1E27-KB

1×E27

25W

2700K

孔雀蓝

φ270x1500

3-5㎡

DJ0218

PAK401000

PAK-DJ-E36-07-1E27-SY

1×E27

25W

2700K

亚光黄

φ270x1500

3-5㎡

DJ0219

PAK401000

PAK-DJ-E36-08-1E27-SA

1×E27

25W

2700K

砂灰

φ270x1500

3-5㎡

 

(阅读右测扫码支付,核实该物料越多商品详情页了解)

 

扫二维码用手机看